Home / Tag Archives: bồi dưỡng tâm lý học

Tag Archives: bồi dưỡng tâm lý học

Đào tạo chứng chỉ chuyên ngành Tâm lý học

 Đào tạo chứng chỉ chuyên ngành Tâm lý học. Chứng chỉ có kiến thức tương đương cử nhân Tâm lí học và đủ điều kiện dự thi cao học Tâm lí học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. ĐÀO TẠO CHỨNG …

Chi tiết