Đào tạo an toàn lao động

25,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 1

Đào tạo an toàn lao động Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH. Học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, sổ theo dõi khi kết thúc khóa học theo đúng quy