Home / Tag Archives: chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Tag Archives: chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

 Đào tạo Chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Tài chính, có giá trị trên toàn quốc. Thời gian học 1,5 tháng. ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ …

Chi tiết