Home / Tag Archives: chung chi ky thuat vien xet nghiem

Tag Archives: chung chi ky thuat vien xet nghiem

Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm. Hệ đào tạo ngắn hạn 3-6 tháng. Cấp chứng chỉ theo đúng quy định, đủ điều kiện hành nghề theo quy định BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM   *** Đối tượng tham dự khóa học: Học viên …

Chi tiết