Home / Tag Archives: chứng chỉ luật sư

Tag Archives: chứng chỉ luật sư

Các lớp đào tạo Nghề luật sư

Các lớp đào tạo Nghề luật sư: Luật sư và nghề luật sư; Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; Kỹ năng tư vấn của luật sư. Điều kiện để được cấp thẻ luật sư. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT …

Chi tiết