Các lớp đào tạo Nghề luật sư

18,Tháng Mười Hai, 2015 Bích Hảo 0

Các lớp đào tạo Nghề luật sư: Luật sư và nghề luật sư; Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; Kỹ năng tư