Đào tạo nghề nấu ăn

18,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 0

Khóa đào tạo nghề nấu ăn do Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung Ương mở tại Trung tâm, cụ thể như sau: *** Đối tượng tham dự: Học viên Tốt nghiệp