Home / Tag Archives: công tác đoàn

Tag Archives: công tác đoàn

Đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội

Đào tạo và cấp chứng chỉ công tác Đoàn, Hội, Đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ,  KỸ NĂNG CÔNG …

Chi tiết