Home / Tag Archives: cộng tác viên

Tag Archives: cộng tác viên

Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Học viên được cấp chứng chỉ ” Bồi dưỡng Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục” theo quy định của Bộ GD&ĐT BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC – Căn cứ thông tư số …

Chi tiết