Home / Tag Archives: đà nẵng

Tag Archives: đà nẵng

Thông báo tuyển dụng nhân viên chi nhánh đà nẵng

Tuyển nhân viên văn phòng

Thông báo tuyển dụng nhân viên chi nhánh đà nẵng. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Thông báo tuyển nhân viên văn phòng chi nhánh Đà Nẵng như sau: Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/05/2014 Ngày phỏng vấn: 19/05/2014 Thời gian bắt đầu làm việc: 20/05/2014 Công việc cụ thể: …

Chi tiết

Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Tổng cục dạy nghề. Lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề do trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định liên kết …

Chi tiết