Home / Tag Archives: đào tạo chứng chỉ tư vấn du học

Tag Archives: đào tạo chứng chỉ tư vấn du học

Đào tạo Chứng chỉ Nghiệp vụ Tư vấn Du học

Đào tạo, bồi dưỡng và cấp nhanh chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Thời gian học 15 buổi. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư …

Chi tiết