Home / Tag Archives: đào tạo đấu thầu

Tag Archives: đào tạo đấu thầu

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

Đào tạo và cấp nhanh chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 – Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và số 38/2009/QH12 về sửa đổi bổ sung luật đấu thầu; – Căn Cứ Nghị Định 85/2009/NĐ-CP ra ngày 15 tháng …

Chi tiết