Home / Tag Archives: đào tạo kế toán

Tag Archives: đào tạo kế toán

Kế toán tổng hợp

chứng chỉ kế toán tổng hợp

Khóa học Kế toán tổng hợp dành cho những người chưa biết gì về kế toán, chưa có nghiệp vụ về kế toán. Thời gian học 02 tháng. KHÓA HỌC KẾ TOÁN VIÊN TỔNG HỢP Trung tâm liên kết với trường Đại học Thương Mại thông báo mở lớp “Kế …

Chi tiết