Home / Tag Archives: đào tạo quản trị mua hàng

Tag Archives: đào tạo quản trị mua hàng

Đào tạo quản trị mua hàng

Đào tạo quản trị mua hàng. Khóa học quản trị mua hàng. Học viên được cấp chứng chỉ quản trị mua hàng sau khi kết thúc khóa học, có giá trị trên toàn quốc, vô thời hạn.  KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MUA HÀNG Trung tâm phối hợp với Viện Nghiên …

Chi tiết