Home / Tag Archives: dầu

Tag Archives: dầu

Đào tạo nhân viên bán hàng xăng dầu

Đào tạo nhân viên bán hàng xăng dầu. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp “ Nhân viên bán hàng xăng dầu” để có thể nhận vào làm việc tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các trạm cấp phát lẻ của các cơ sở …

Chi tiết