Home / Tag Archives: dạy học

Tag Archives: dạy học

Bồi dưỡng kỹ năng dạy học (theo QĐ số 490)

Bồi dưỡng kỹ năng dạy học

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng dạy học theo QĐ số 490 của Tổng cục dạy nghề. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Tổng cục dạy nghề. Học phí 1.500.000đ. Thời gian học 1 tuần. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG DẠY …

Chi tiết