Home / Tag Archives: giao duc mam non

Tag Archives: giao duc mam non

Khai giảng lớp Quản lý mầm non ngày 21-4-2017

Khai giảng lớp Nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non ngày 21-4-2017. Thời gian học 02 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON XEM => NỘI …

Chi tiết

Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục mầm non

Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục mầm non. Thời gian học 1,5-02 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành, giá trị toàn quốc. BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON Trung tâm Nghiệp vụ …

Chi tiết