Home / Tag Archives: học văn thư

Tag Archives: học văn thư

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 18/02/2017

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 18/02/2017. Thời gian học 12 buổi. Học phí 2,2 triệu. Chứng chỉ cấp theo quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị toàn quốc. THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ VĂN THƯ LƯU TRỮ – …

Chi tiết

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 14/8/2016

Khai giảng lớp Văn thư lưu trữ ngày 14/8/2016. Học phí: 2,2 triệu; Học 01 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của BGD&ĐT sau khóa học. THÔNG BÁO MỞ LỚP KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ MẪU CHỨNG CHỈ: Kết …

Chi tiết