Khóa học Excel kế toán

25,Tháng Hai, 2016 Bích Hảo 0

Khóa học Excel kế toán. Thời gian đào tạo 02 tháng. Học phí 1.300.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.