Khóa học Kế toán ngân hàng

18,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 1

Khóa học Kế toán Ngân hàng được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Những người có nhu cầu làm việc trong ngành