Khóa học Kế toán thực hành

25,Tháng Hai, 2016 Bích Hảo 0

Khóa học Kế toán thực hành. Thời gian đào tạo 03 tháng. Học phí 2.700.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào