Khóa học Excel kế toán

25,Tháng Hai, 2016 Bích Hảo 0

Khóa học Excel kế toán. Thời gian đào tạo 02 tháng. Học phí 1.300.000đ. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

chứng chỉ kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp

17,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 2

Khóa học Kế toán tổng hợp dành cho những người chưa biết gì về kế toán, chưa có nghiệp vụ về kế toán. Thời gian học 02 tháng. KHÓA HỌC