Home / Tag Archives: kỹ thuật bấm huyệt

Tag Archives: kỹ thuật bấm huyệt

Chứng chỉ Nghiệp vụ Xoa bóp bấm huyệt

Chứng chỉ Nghiệp vụ Xoa bóp bấm huyệt. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Y Tế. Học phí 2.500.000 đ.   NGHIỆP VỤ MASSAGE, XOA BÓP BẤM HUYỆT – Căn cứ vào Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 của Bộ …

Chi tiết