Home / Tag Archives: ky thuat vien xet nghiem

Tag Archives: ky thuat vien xet nghiem

Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kỹ thuật viên Xét nghiệm. Hệ đào tạo ngắn hạn 3-6 tháng. Cấp chứng chỉ theo đúng quy định, đủ điều kiện hành nghề theo quy định BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM   *** Đối tượng tham dự khóa học: Học viên …

Chi tiết