Home / Tag Archives: lịch thi k10

Tag Archives: lịch thi k10

Lịch thi lớp giảng viên K10

Lịch thi lớp giảng viên K10 DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG  K10   NGÀY THI BUỔI THỜI GIAN MÔN THI  17/01/2015 (Thứ bảy) Sáng -Từ 8h00’ đến 9h30’-Từ 9h45’ đến 11h15’ 1. Lí luận dạy học đại học (90 phút)2. Giáo dục học đại cương (90 phút)  Chiều …

Chi tiết