Home / Tag Archives: lịch thi K5A

Tag Archives: lịch thi K5A

Lịch thi lớp giảng viên K5A

Lịch thi các khóa học tại trung tâm

Lịch thi lớp giảng viên K5A LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM K5A Từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2014 (Thi ngày 28,29/6/2014)   STT NGÀY THI MÔN THI 1 28/6/2014(Thứ bảy) Chiều – Từ 13h30’ đến 15h00’: Đánh giá trong giáo dục (90 phút)- Từ 15h05 đến 16h35’: Lý …

Chi tiết