Home / Tag Archives: lịch thi K5B

Tag Archives: lịch thi K5B

Lịch thi lớp giảng viên CĐ, ĐH K5B

Lịch thi các khóa học tại trung tâm

Lịch thi lớp giảng viên CĐ, ĐH K5B LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM K5B Từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2014 (Thi ngày 21,22/6/2014)   STT NGÀY THI MÔN THI 1 21/6/2014(Thứ bảy) Sáng – Từ 7h30’ đến 9h00’: Giáo dục học đại cương (90 phút)- Từ 9h05’ đến …

Chi tiết