Home / Tag Archives: Lịch thi lớp nv sư phạm giảng viên K04

Tag Archives: Lịch thi lớp nv sư phạm giảng viên K04

Lịch thi lớp nv sư phạm giảng viên K04

Lịch thi các khóa học tại trung tâm

Lịch thi lớp nv sư phạm giảng viên K04                     TT NGÀY THI MÔN THI 1 10/5/2014 (Thứ bảy) Sáng – Từ 8h00’ đến 9h30’: Lí luận dạy học đại học (90 phút)- Từ 9h45’ đến 11h15’: Giáo dục học đại …

Chi tiết