Home / Tag Archives: lớp giảng viên k5b

Tag Archives: lớp giảng viên k5b

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K5B

 THÔNG BÁO DANH SÁCH THIẾU HỒ SƠ LỚP GIẢNG VIÊN K5B – Học viên kiểm tra kỹ lại thông tin: họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Nếu thấy sai sót thì comment phía dưới để trung tâm sửa đổi – Học viên hoàn thiện hồ sơ trước ngày 17/5 để …

Chi tiết