Home / Tag Archives: luật sửa đổi

Tag Archives: luật sửa đổi

Bồi dưỡng Kiến thức pháp luật về hợp đồng

Bồi dưỡng Kiến thức pháp luật về hợp đồng. Thời gian khóa học: 03 ngày, học phí toàn khóa: 1.300.000đ. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY * HỌC PHÍ: 1.300.000đ/ khóa học * THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 ngày * NỘI …

Chi tiết