Home / Tag Archives: lưu trữ

Tag Archives: lưu trữ

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ

Mẫu chứng chỉ văn thư lưu trữ. Thời gian học 12 buổi. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO Đăng ký tham gia khóa học liên hệ:  (Cô Bích Hảo) …

Chi tiết