Mở lớp đào tạo đàn Organ

30,Tháng Mười Hai, 2015 Bích Hảo 0

Mở lớp đào tạo đàn Organ dành cho sinh viên và giáo viên trong ngành mầm non. Thời lượng khóa học 03 tháng. Học phí 4.500.000đ/ 1 khóa học. Cấp