Home / Tag Archives: mở lớp nghiệp vụ truyền hình

Tag Archives: mở lớp nghiệp vụ truyền hình

Khóa học Nghiệp vụ truyền hình

Khóa học Nghiệp vụ truyền hình. Khóa học dành cho tất cả các cá nhân có nhu cầu. Học phí 4.000.000đ, thời gian học 1,5 tháng. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ truyền hình”.   Trung tâm liên kết với Trường Đại học Khoa …

Chi tiết