Home / Tag Archives: phòng học

Tag Archives: phòng học

Thông báo thay đổi phòng học lớp nvsp giảng viên K05

thông báo

Thông báo thay đổi phòng học lớp nvsp giảng viên K05 THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP NVSP GIẢNG VIÊN K05 Thứ 7 ngày 10/05/2014: Lớp K5A: Học tại hội trường 10 Lớp K5B: Học tại hội trường 15 Chủ nhật ngày 11/05/2014: Lớp K5A: Học tại phòng 205 Lớp …

Chi tiết