Home / Tag Archives: quản lý hành chính

Tag Archives: quản lý hành chính

Mẫu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước, quản lý ngành giáo dục

Mẫu chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước – quản lý giáo dục . Chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp. Thời gian đào tạo 30 tiết theo quy định của BGD&ĐT. XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO    Lớp học tổ chức tại: Hà Nội, …

Chi tiết