Home / Tag Archives: quản lý mầm non

Tag Archives: quản lý mầm non

Khai giảng lớp Quản lý mầm non ngày 21-4-2017

Khai giảng lớp Nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non ngày 21-4-2017. Thời gian học 02 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành. THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON XEM => NỘI …

Chi tiết

Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục mầm non

Chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục mầm non. Thời gian học 1,5-02 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành, giá trị toàn quốc. BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON Trung tâm Nghiệp vụ …

Chi tiết

Cán bộ quản lý mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Cán bộ quản lý mầm non, tiểu học, THCS, THPT; Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa học.             BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP * …

Chi tiết