Home / Tag Archives: quản trị doanh nghiệp

Tag Archives: quản trị doanh nghiệp

Pháp luật về khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp

Pháp luật về khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc khóa học. Học phí 2.000.000đ, thời gian học 04 buổi. ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ PHÁP LUẬT VỀ KHỞI …

Chi tiết