Home / Tag Archives: sư phạm tiểu học

Tag Archives: sư phạm tiểu học

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học

Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học. Thời gian đào tạo 02 tháng. Chứng chỉ do trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp theo quy định của BGD&ĐT NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY – Căn cứ Quyết …

Chi tiết