Home / Tag Archives: tài chính

Tag Archives: tài chính

Hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

Tham gia khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế, học viên được hướng dẫn các phần thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế , cụ thể như sau: KHÓA BỒI DƯỠNG HƯỚNG DẪN …

Chi tiết