Home / Tag Archives: tàu thuyền

Tag Archives: tàu thuyền

Nghiệp vụ khai hải quan

Chứng nhận khai hải quan là điều kiện để thi cấp chứng chỉ khai hải quan điện tử của tổng cục hải quan. Được phép của Tổng cục hải quan, Trung tâm thông báo mở lớp đào tạo và cấp chứng nhận nghiệp vụ khai hải quan, cụ thể như …

Chi tiết