Home / Tag Archives: thẻ an toàn

Tag Archives: thẻ an toàn

Đào tạo an toàn lao động

Đào tạo an toàn lao động Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH. Học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, sổ theo dõi khi kết thúc khóa học theo đúng quy định.  Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH) ĐĂNG KÝ HỌC => …

Chi tiết