Home / Tag Archives: thi tuyển viên chức 2016

Tag Archives: thi tuyển viên chức 2016

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 22/04/2016. THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016 – Thời gian nhận hồ sơ:   từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 22/04/2016. – Thời gian tổ chức thi tuyển viên chức: dự …

Chi tiết