nghiệp vụ thư ký

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

15,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 4

Đào tạo nghiệp vụ thư ký văn phòng, thời gian 10 buổi, học phí 2.000.000đ. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ thư ký