Đào tạo kế toán thuế

25,Tháng Tư, 2014 Bích Hảo 0

Đào tạo, cấp nhanh chứng chỉ kế toán thuế . Thực hành trên phần mềm, chứng từ thực tế. Chung Chi làm ĐH Kinh tế Quốc Dân cấp có giá trị