Home / Tag Archives: tieng thai lan du lich

Tag Archives: tieng thai lan du lich

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Du lịch

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ Du lịch. Chứng chỉ cấp theo quy định của Tổng cục Du lịch ban hành. Chứng chỉ là điều kiện lấy Thẻ HD Du lịch Quốc tế TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH ĐĂNG …

Chi tiết