Home / Tag Archives: trung cấp văn thư

Tag Archives: trung cấp văn thư

Tuyển sinh trung cấp chính quy

Tuyển sinh Trung cấp chính quy. Thời gian học: 2 năm. Giờ hành chính và ngoài giờ. Sinh viên sau khi học xong được  trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội I cấp bằng Trung cấp chính quy   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG …

Chi tiết