Home / Tag Archives: trường thương mại

Tag Archives: trường thương mại

Liên thông TC, CĐ lên ĐH trường ĐH Thương Mại

Liên thông TC, CĐ lên ĐH trường ĐH Thương Mại. Các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng. Liên thông chính quy. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI – – – – – o0o – – – – – TUYỂN SINH …

Chi tiết