Bảng điểm lớp Văn thư lưu trữ tháng 12

Kết quả học tập lớp văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng tháng 12. Thời gian đào tạo 12 buổi. Học phí 2,2 triệu. Học viên được cấp chứng chỉ cuối khóa học.

 

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

HỌC TỪ THÁNG 11  ĐẾN THÁNG 12/2016

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng  Tổng TBC Xếp loại
1 Phạm Văn Duẩn 05.10.1994 Thái Bình 7.5 8.5 8.0 Giỏi
2 Vũ Thu Dung 01.9.1995 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
3 Nguyễn Thu Hằng 21.7.1993 Thái Nguyên 7.0 8.0 7.5 Khá
4 Đặng Thị Hạnh 03.12.1981 Hà Nội 7.0 7.0 7.0 Khá
5 Nguyễn Thị Hiền 13.01.1979 Hà Nội 7.0 7.0 7.0 Khá
6 Nguyễn Thị Hường 19.7.1989 Hưng Yên 8.0 8.0 8.0 Giỏi
7 Phạm Thị Xuân Loan 07.02.1978 Hòa Bình 8.0 8.0 8.0 Giỏi
8 Nguyễn Thị Nhung 26.12.1995 Bắc Giang 7.5 8.5 8.0 Giỏi
9 Nguyễn Thanh Tâm 10.6.1989 Hà Giang 7.0 7.0 7.0 Khá
10 Nguyễn Thị Thắm 01.3.1985 Bắc Ninh 6.0 7.0 6.5 Khá
11 Nông Mỹ Thoa 21.7.1988 Cao Bằng 8.0 9.0 8.5 Giỏi
12 Đinh Thủy Tiên 04.10.1993 B. Ninh 8.0 8.0 8.0 Giỏi

Tổng số 12 học viên

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Mẫu chứng chỉ cuối khóa học

Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
Mẫu chứng chỉ Văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng