Số báo danh K5B – phòng thi số 2

Số báo danh K5B – phòng thi số 2

DANH SÁCH PHÒNG THI 1

 

STT SBD Họ và Tên GT Ngày sinh Nơi sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú
Lê Văn An Nam 20/03/1986 Thanh Hóa
Tống Trần Anh Nam 09/05/1990 Hà Nội
Phan Phương Anh Nữ 10/10/1987 Thanh Hóa
Hồ Sỹ Bách Nam 24/01/1989 Thái Nguyên
Nguyễn Minh Châu Nữ 14/12/1986 Hà Nội
Nguyễn Tiến Công Nam 07/07/1990 Hà Nam
Bùi Minh Đức Nam 24/01/1989 Hà Nam
Tống Thị Phương Dung Nữ 28/08/1982 Quảng Ninh
Nguyễn Anh Dũng Nam 06/10/1977 Ninh Bình
Nguyễn Lê Hà Giang Nữ 24/08/1991 Hà Nội
Đỗ Sơn Hải Nam 28/07/1984 Hà Nội
Trần Linh Hải Nữ 29/12/1990 Thanh Hóa
Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ 05/11/1991 Hà Tĩnh
Phương Minh Hằng Nữ 12/06/1992 Hà Nội
Lương Thị Thúy Hằng Nữ 05/09/1991 Ninh Bình
Trần Thanh Hanh Nam 05/08/1976 Thái Bình
Đỗ Thúy Hạnh Nữ 20/06/1991 Nghệ An
Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 01/11/1980 Hải Dương
Thái Thị Hảo Nữ 06/06/1990 Hà Tĩnh
Vũ Thị Hiền Nữ 01/09/1989 Hưng Yên
Phạm Quang Hiển Nam 09/06/1990 Thái Bình
Trần Văn Hiệp Nam 06/07/1980 Hà Nội
Trần Thanh Hiệp Nam 02/05/1954 Nam Định
Phan Thị Mai Hoa Nữ 09/11/1988 Hà Nội
Nguyễn Minh Hòa Nam 28/09/1988 Hà Nội
Nguyễn Thị Tuyết Hoàn Nữ 02/12/1990 Thái Bình
Trần Thị Thanh Hồng Nữ 04/07/1980 Hòa Bình
Lê Mạnh Hùng Nam 01/01/1974 Hà Nội
Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 27/04/1982 Quảng Ninh
Lê Quang Huy Nam 03/12/1990 Hà Nội
Đỗ Minh Huyền Nữ 15/08/1986 Hà Nội
Phạm Ngọc Kiên Nam 01/06/1990 Hà Nội
Đoàn Thị Mỹ Lai Nữ 02/04/1990 Quảng Ngãi
Đỗ Văn Lam Nam 21/06/1980 Hải Dương
Nguyễn Ngọc Lan Nữ 08/11/1982 Hà Nam
Lê Thu Lan Nữ 01/11/1981 Bắc Ninh
Nguyễn Thị Phượng Liên Nữ 16/10/1990 Thanh Hóa
Đỗ Thanh Liên Nữ 21/02/1984 Tuyên Quang
Dương Thị Bích Liên Nữ 22/11/1981 Phú Thọ
Đỗ Thị Hiền Linh Nữ 05/06/1987 Hà Nội
Nguyễn Thùy Linh Nữ 13/10/1986 Hà Nội
Nguyễn Khắc Lĩnh Nam 02/03/1990 Thanh Hóa
Trịnh Thế Lực Nam 15/12/1988 Nam Định
Nguyễn Đình Luyện Nam 26/05/1989 Hà Nội
Nguyễn Văn Ly Nam 01/02/1980 Hà Nội
Hoàng Đoàn Hữu Minh Nam 12/10/1985 Hà Nội

 

DANH SÁCH PHÒNG THI 2

 

 

STT SBD Họ và Tên GT Ngày sinh Nơi sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú
1 Vũ Khắc Minh Nam 22/06/1989 Hà Nội
2 Đoàn Thị Hồng Nữ 05/03/1987 Hưng Yên
3 Trần Thị Nam Nữ 06/07/1989 Nghệ An
4 Bùi Thị Ngân Nữ 01/11/1988 Thái Bình
5 Phạm Thị Ngân Nữ 11/11/1988 Vĩnh Phúc
6 Trần Thị Ngọc Nữ 20/11/1988 Nam Định
7 Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 22/07/1991 Quảng Ngãi
8 Bùi Hữu Nguyên Nam 10/08/1990 Hải Dương
9 Tô Ánh Nguyệt Nữ 08/07/1990 Thái Bình
10 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 20/12/1991 Hà Nội
11 Bùi Hồng Phúc Nam 06/12/1985 Hà Nam
12 Lê Đình Phước Nam 18/09/1990 Bình Định
13 Đặng Minh Phương Nữ 25/09/1990 Hà Nội
14 Phạm Hà Phương Nữ 29/10/1983 Nam Định
15 Trần Hoài Sơn Nam 07/06/1975 Nam Định
16 Phạm Minh Tài Nam 05/12/1986 Phú Thọ
17 Ngô Trọng Tấn Nam 03/06/1991 Nghệ An
18 Bùi Anh Thắng Nam 22/01/1989 Sông Bé
19 Vũ Ngọc Thanh Nam 01/08/1960 Hưng Yên
20 Đặng Thị Thanh Nữ 01/11/1990 Thanh Hóa
21 Đoàn Thị The Nữ 15/01/1984 Nam Định
22 Lương Thị Hoàng Thi Nữ 15/06/1980 Hà Nội
23 Ngô Kiên Thi Nam 25/09/1983 Hải Phòng
24 Hoàng Quang Thỏa Nam 21/03/1984 Ninh Bình
25 Phạm Thị Thơm Nữ 18/09/1983 Bắc Giang
26 Đặng Hoàng Thông Nữ 01/02/1976 Vĩnh Phúc
27 Bùi Thị Minh Thu Nữ 10/08/1972 Hà Nội
28 Bùi Thị Thúy Nữ 23/12/1976 Hải Dương
29 Đoàn Phương Thùy Nữ 24/08/1992 Hải Dương
30 Bùi Thanh Tịnh Nữ 06/09/1990 Lai Châu
31 Chu Văn Toàn Nam 28/08/1988 Hà Nội
32 Đỗ Thị Hoàng Trang Nữ 22/06/1990 Hải Phòng
33 Tạ Thu Trang Nữ 13/11/1989 Quảng Ninh
34 Trần Quang Trung Nam 02/02/1990 Nghệ An
35 Nguyễn Mai Chí Trung Nam 22/10/1981 Quy Nhơn
36 Lưu Thị Ngọc Nữ 11/02/1983 Hà Nội
37 Trần Ngọc Tuân Nam 01/07/1990 Hà Nội
38 Đinh Minh Tuấn Nam 19/10/1983 Nam Định
39 Nguyễn Viết Tuấn Nam 12/06/1985 Hà Nội
40 Nguyễn Mạnh Tùng Nam 03/09/1988 Hà Nội
41 Hoàng Thị Thanh Tuyền Nữ 20/11/1987 Hà Nội
42 Nguyễn Phương Tuyết Nữ 21/09/1991 Bắc Ninh
43 Trịnh Thị Vân Nữ 20/10/1991 Thanh Hóa
44 Nguyễn Đình Việt Nam 19/09/1989 Hưng Yên
45 Nguyễn Lê Vinh Nữ 09/06/1978 Hà Nội
46 Ngô trung Hòa Nam 22/03/1981 Hưng Yên

 

-->