Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ)

Click đăng ký học => TẠI ĐÂY

CLICK XEM -> LỊCH KHAI GIẢNG

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

*** ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

 • Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 • Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

*** MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

 • Trang bị, cập nhật, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị cấp phòng (sau đây gọi chung là cấp phòng), góp phần giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Kiến thức: Trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về lãnh đạo, quản lý nhằm giúp lãnh đạo, quản lý cấp phòng xử lý có hiệu quả những vấn đề thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Kỹ năng: Rèn luyện những kỹ năng cần thiết để thực hiện có hiệu quả vai trò của lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong lĩnh vực phụ trách và quản lý nội bộ cấp phòng.
 • Thái độ, hành vi: Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó huy động sức mạnh của công chức, viên chức dưới quyền; tăng cường, phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

*** CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA:

Học viên học đủ các phần kiến thức và kỹ năng theo quy định của chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định.

 

Mẫu chứng chỉ Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

*** HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 

1.800.000đ/ 01 người/ 01 khóa học.

*** HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

 • Đơn đăng ký  (theo mẫu)
 • 03 ảnh 3x4cm (chụp không quá 6 tháng);
 • 01 CMND/ CCCD photo

*** CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Khối lượng kiến thức

Chương trình bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), kiểm tra, đi thực tế, cụ thể:

– Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, kiến thức về văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo;

– Phần II: Kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 01 chuyên đề báo cáo;

– Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

b) Thời gian bồi dưỡng

Tổng thời gian bồi dưỡng là 80 tiết (08 tiết/ngày), trong đó:

TT

Hoạt động

Số tiết

1

Kiến thức chung

32

2

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

32

3

Báo cáo

08

4

Đi thực tế

06

5

Kiểm tra (trắc nghiệm)

02

Tổng số

80

2. Cấu trúc chương trình

Stt

Nội dung chuyên đề

Lý thuyết

Thảo luận

Tổng số tiết

Phần I: Kiến thức chung (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Văn hóa lãnh đạo, quản lý

04

04

08

3

Chuyên đề báo cáo thực tế (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng

04

Phần II: Kỹ năng (08 tiết/01 chuyên đề)

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng

04

04

08

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng

04

04

08

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc

04

04

08

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng áp dụng pháp luật

04

04

08

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng tổ chức, điều hành họp

04

04

08

6

Chuyên đề 6: Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ

04

04

08

7

Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm (tùy theo lớp học, chọn 01 trong các chủ đề báo cáo tại Phụ lục kèm theo) hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng

04

Phần III: Đi thực tế, kiểm tra

1

Đi thực tế

06

06

2

Kiểm tra (trắc nghiệm): 01 bài

02

 

Tổng

 

 

80

 

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *