Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 5-2018

Danh sách đủ điều kiện dự thi lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 5-2018

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LỚP

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

THÁNG 5-2018

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINHNƠI SINH
1Phạm ThùyLinh20.8.1991Hà Nội
2Nguyễn T ThùyDương28.03.1996Hà Tây
3Nguyễn ThịDuyên15.6.1984Hà Nam
4Bùi ThịNiên08/6/1995Nam Định
5Luyện Thị ThuThủy01.04.1987Hải Dương
6Trần ThịMai01.10.1989Lào Cai
7Lê ThịThoa23.3.1978Thanh Hóa
8Hoàng ThịHiên04/7/1983Bắc Kan
9Lê Thị ChiLan13.8.1981Hà Nội
10Nguyễn Thị ThùyDương12.4.1990Nghệ An
11Trần ThịToan12.9.1981Yên Bái
12Phạm Thị NgọcLinh19.02.1992Bắc Kạn
13Hoàng VănToàn09/9/1980Hà Nội
14Trịnh Thị NgọcThảo13/03/1995Nha Trang
15Đoàn ThịNgân10/11/1984Hải Dương
16Vũ ThanhLam30/10/1992Quảng Ninh

Danh sách gồm 16 học viên.

 

Bình luận bài viết